Yoksa bildiğimiz üzere değil mi?

0 100

Algı, beynimizin binlerce farklı ve anlamsız duyuyu birleştirip manalı bir imgeye dönüştürdükten sonra elde ettiğimiz tecrübelerdir. Lakin algıladıklarımızın çok azı gerçek yansıyanın birebir kopyasıdır. Algılarımız genellikle kendimize mahsus tecrübelerimiz tarafından değiştirilir, çarpıtılır yahut bozulur. Yani algılar gerçek dünyanın şahsî yorumlarıdır.

Düşündüğümüzün bilakis algılar; etrafınızdaki olayları, insanları, durumları ve objeleri birebir yansıtmaz. Algılar daha çok birer yorumdur, yani algılarımız ferdî tecrübe, hatıra, his ve motivasyonlarımız tarafından değiştirilir yahut çarpıtılır.

Her birimizin, beynin farklı kısımları tarafından otomatik algılarımıza eklenen ferdî tecrübeleri, hisleri ve anıları vardır. Sonuç olarak algılarımız, gerçek dünyanın değiştirilmiş, çarpıtılmış hatta bozulmuş birer yansımasıdır.,

Algılar gerçekliği yansıtmaktan çok, ön yargılarımızı, hislerimizi ve anılarımızı gerçeklerle bir arada yansıtır.

Şahsî, toplumsal ve kültürel deneyimlerimize dayanan öğrenilmiş beklentiler, algısal kurulumumuzdur. Bu beklentiler algılarımıza otomatik olarak bilgi, mana yahut his katar ve bu halde algılarımızı çarpıtır yahut değiştirir.

Algı bağımsızdır ve organize edilmesi gerekir. Algıların objesi değil öznesi olmanın seçimi bize aittir. Sorgulama kapasitemizin niceliği bizim hangi tarafta olacağımızı belirler. Bizi biz yapan tercih ve seçimlerimizdir.

Günümüzde olanlara siyasi pencereden baktığımız vakit kendimizi acımasız bir savaşın içinde bulabiliriz. Oligarklar hakimiyetlerini sağlamak için dehşet öznesi ile zalimce tekniklerle toplum mühendisliği yapıyorlar. Bu yollardan birisi de Algıları yönetmek ve manipüle etmek”.

Bireyler üzerinde yapılan algı çalışmalarının toplumsal tesir yoluyla topluma yayılacağını çok düzgün biliyorlar. Birey kitleye katılınca orada mantık sıfırlanır. Gustav Le Bon kitle içerisine girince bir profesör ile bir kasabın zihninin tıpkı rasyoneliteye sahip olduğunu söyler.

Algı, Propaganda ve Manipülasyon ile bireyleri etkileyerek yığınları yönetme teknoloji ve toplumsal medyanin gelişmesi ve yaygınlaşması ile en tesirli silahlardan biri haline gelmiştir.

Her bireyin kendi sorgulama kapasitesini ‘’sorgulaması’’ toplumsal bir sorumluluk haline gelmiştir.

Yazımı Jules Payot’un ‘’İrade Terbiyesi’’ kitabından çok sevdiğim bir kelam ile noktalamak isterim:

‘’Ahlaksızlıkların sebebi akıl aylak kaldığında dürtülerin gelip yerleşmesidir. İlacı da metotlu, verimli, memnun, enerjik bir hayat üslubu ve çalışmaktır.’’

Kaynak:Doktor Sitesi

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.