Cri du chat sendromlu çocukların lisan özellikleri

0 114

Cri du Chat Sendromunun nedeni DNA’daki 5. kromozomun kısa kolundaki bir silinmedir. Araştırmalar da görülme sıklığı farklılık göstermektedir. 1/15000 – 1/50000’de aralığında olduğunu belirtiyor. Cri du Chat ‘kedi ağlaması’ manasına gelmektedir. Bu sendroma sahip olan bebekler, ağlayan kedilerin çıkardığı seslere benzeri tiz bir ses çıkarırlar. Gırtlakta bulunan ve çocukların ağlama sesini etkileyen kromozomun silinmesi nedeniyle bu durum yaşanır. Sendromun semptomları çocuklar büyüdükçe daha da artabilir.

Cri du Chat sendromuna sahip çocuklar bir çok alanda sorun yaşadıkları üzere lisan ve konuşma alanlarında da sorun yaşarlar. Gecikmiş lisan ve konuşma meseleleri vardı. Alıcı lisanları tabir edici lisanlarından daha güzeldir. Yapılan çalışmalarda alıcı lisanları 4-5 yaş aralığında olan Cri du Chat sendromlu çocukların söz edici lisanları 1,5-2,5 yaş aralığında olabilmektedir. Fakat tabir edici lisanda yaşadıkları zorluklara karşın bağlantı maharetleri düzgündür. Toplumsal bir etrafta olmak onları keyifli eder.

Cri du Chat Sendromuna sahip çocuklar akranları üzere hayatlarının birinci yılında irtibat marifetlerini geliştirirler. Hatta bu periyotta birinci sözlerini de söyleyebilirler. Fakat söz dağarcıklarının artması vakit alır. Bir çok Cri du Chat sendromu olan çocuk tek söz kullansa da iki ve daha fazla sözden oluşan cümleleri de kurabilirler. Bu nokta çocuğun bilişsel gelişimi, aldığı eğitimler ve toplumsal etrafı çok değerlidir.

Cri du Chat sendromu olan çocuklarımızın artikülasyon problemleri da olabilir. Birtakım sesleri çıkartmada zorluk, çıkartsa bile art geriye söylemede zorlukları olabilir. Buna birçok vakit oral motor planlama becerilerindeki zorluk neden olur. Bu planlama meseleleri çoğunlukla ses atma, hece atmalarına da neden olabilir. Birebir vakitte ünlü yanılgıları da bu çocuklarımızda sıklıkla karşılaştığımız bir durumdur.

Cri Du Chat sendromu olan çocuklar bir terapiste başvurduğunda detaylı lisan, oral motor, konuşma kıymetlendirilmesi yapılmalı ve terapi planı oluşturulmalıdır. Cri Du Chat sendromu olan çocuklar lisan ve konuşma terapisinden yarar sağlarlar. Bütün bu saydığımız sıkıntılar detaylı olarak çalışıldığında günlük hayatlarını rahatlatacak bir lisana sahip olabilirler.

Birtakım Cri Du Chat sendromuna birtakım sahip çocuklar konuşamayabilirler fakat alıcı lisanları güzel olduğu için Alternatif Bağlantı Tekniklerinden yarar sağlarlar ve muhtaçlıklarını bu yolla iletebilirler.

Uzman Lisan ve Konuşma Terapisti

Ayşen YEŞİLKAYA

Baird, S. M., Campbell, D., Ingram, R., & Gomez, C. (2001). Young children with cri-du-chat:: Genetic, developmental, and behavioral profiles. Infant-toddler intervention, 11,1–14.

Bastiansee, R., Maas, E., & Rispens, J. (2000). Werkwoorden- en Zinnentest (WEST). Lisse: Swets & Zeitlinger.

Bastiansee, R., Edwards, S., Maas, E., & Rispens, J. (2003). Assessing comprehension and production of verbs and sentences: The verb and sentence test (VAST). Aphasiology, 17, 40–73.

Bastiansee, R., Lind, M., Moen, I., & Simonsen, H. G. (2006). Verb- og setningstesten (VOST). Oslo: Novus.

Bishop, D. V. M. (1983). Test for the reception of grammar. London: Medical Research Council.

Bjerkan, K. M. (2000). Verbal morphology in specifically language impaired children. Evidence from Norwegian. Oslo: Unipub.Brock, J. (2007). Language abilities in Williams syndrome: A critical review. Development and Psychopathology, 19, 97–127

Browman, C. P., & Goldstein, L. (1989). Articulatory gestures as phonological units. Phonology, 6, 201–251.

Browman, C.P., & Goldstein, L. (1992). Articulatory phonology: An overview. Phonetica, 49, 155–180.Byrd, D. (2003).

Frontiers and challenges in articulatory phonology. In M. J. Solé, D. Recasens, & J. Romero (Eds.), Proceedings from The 15th International Congress of Phonetic Sciences (pp. 89–92). Adelaide, Australia: Causal Productions Pty Ltd.Carlin, M.E. (1990). The improved prognosis in Cri-du-chat (5p–) syndrome. In W.I. Fraser (Ed.), Key issues in mental retardation research. London: Routledge, pp 64–73.

Collins, M. S. R., & Cornish, K. (2002). A survey of the prevalence of sterotypy, self-injury and aggression in children and young adults with Cri du Chat syndrome. Journal of intellectual disability research, 46, 133–140.

Cornish, K., Bramble, D., & Collins, M.S.R. (1998). Cri-du-chat syndrome. Guide lines for parents and professionals. Barwell: Cr du chat syndrome support group.

Cornish, K., Bramble, D., Munir, F., & Pigram, J. (1999). Cognitive functioning in children with typical cri du chat (5p–) syndrome. Developmental medicine and child neurology,41, 263–266.

Cornish, K., & Munir, F. (1998). Receptive and expressive language skills in children with cri du chat syndrome. Journal of communication disorders, 31, 73–81.

Kristoffersen, K. E. (2003). Development of consonants and vowels in a child with cri du chat syndrome. Journal of Multilingual Communication Disorders, 1, 194–200.

Kristoffersen, K. E. (2003). Phonological development in a child with cri du chat syndrome. Nordlyd [On-line serial], 31. ( “http://www.ub.uit.no/baser/nordlyd/viewissue.php?id=3#Articles” http://www.ub.uit.no/baser/nordlyd/viewissue.php?id=3#Articles)

Kristoffersen, K. E. (2003). Vowel production in cri du chat-syndrome – results from a case study. In M. J. Solé, D. Recasens and J. Romero (Eds.), Proceedings from

The 15th International Congress of Phonetic Sciences (pp. 1663–1666).Adelaide, Australia: Causal Productions Pty Ltd.

Kristoffersen, K. E. (2003d). Expressions of grammar in Cri du chat syndrome – a case study.Developmental Medicine & Child Neurology45 (Suppl. 97), 47–47.

Kristoffersen, K. E. (2004). Consonant productions in three children with cri du chat syndrome. In B.E. Murdoch, J. Goozee, B.-M. Wehlan, & K. Docking (Eds.), 2004 IALP Congress – Proceedings. Speech Pathology Australia. Kristoffersen,

K. E. (2005). Vowel productions in the speech of three children with cri du chat syndrome. Journal of Multilingual Communication Disorders, 3, 128–135

Roberts, J. E., Price, J., Malkin, C. (2007). Language and communication development in down syndrome. Mental Retardation and Developmental Disabilities Research Reviews 13, 26–35.

Schlegel, R. J., Neu, R.L., Carneiro Leão, J, Reiss, J. A., Nolan, T. B., & Gardner, L. I. (1967). Cri-du-chat syndrome in a 10 year old girl with deletion of the short arms of chromosome number 5. Helvetica Paediatrica Acta, 22, 2–12.

Sohner, L., Mitchell, P. (1991). Phonatory and phonetic characteristics of prelinguistic vocal development in cri du chat syndrome. Journal of Communication Disorders, 24, 13–20.

Sparks, S., Hutchinson, B. (1980). Cri du chat: Report of a case. Journal of Communication Disorders, 13, 9-

Kaynak:Doktor Sitesi

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.