Wisc-4 zeka testi (wisc son sürümü)

0 54

Wechsler Çocuklar için Zeka Ölçeği-IV (WISC-IV), 6 yaş 0 ay ile 16 yaş 11 ay ortasındaki çocukların zihinsel marifetlerini ölçmeye yarayan zekâ testidir. WISC-IV, WISC-R Zeka Testinin günümüz şartlarına uyarlanmış, güncellenmiş son halidir. Tüm dünya ve ülkemizdeki en kapsamlı, en geçerli ve en aktüel zeka testidir. Test değerli yenilikler içeren özgün bir ölçek olup çocukla ilgili daha fazla bilgi vermektedir. Zekâ seviyesinin yanı sıra çocuğun güçlü ve zayıf zihinsel marifetleri hakkında da ipuçları sunmaktadır. Sonuçlar tedavi planı, klinik, nöropsikolojik kıymetlendirme için kıymetli bilgiler sağlamaktadır. Bir yandan üstün yetenekli çocukları tespit etmeyi sağlarken, öteki yandan geliştirilmesi gereken zayıf zihinsel marifetlere sahip çocuklara yönelik uygun takviye programlarının hazırlanmasını sağlamaktadır.

*WISC-IV sözel kavrama, algısal akıl yürütme, çalışma belleği ve işlemleme suratı olmak üzere 4 zihinsel marifet kümesine ilişkin alt testlerden oluşmaktadır.

*WİSC-IV 10 temel ve 5 yedek olmak üzere toplam 15 alt testten oluşmaktadır. Çeşitli sebeplerle temel alt testleri uygulamanın uygun olmadığı durumlarda yedek alt testlerden yararlanılmaktadır.

*Tahmini uygulama mühleti çocuğun çalışma suratına bağlı olarak 90 ila 120 dakika ortasında değişmektedir.

*Uygulama ferdi olarak yapılmaktadır.

*Uygulamanın tek oturumda tamamlanması tercih edilmekle birlikte çocuğun süreçteki gereksinim ve performansına bağlı olarak kısa bir mola verilebilmektedir.

*Aynı çocuğa ikinci bir WISC-IV değerlendirmesi yapabilmek için en az 1 yıl beklemek gerekmektedir.

*WISC-IV’ü kimler uygulayabilir?

WISC-4 Zeka Testi, yalnızca Türk Psikologlar Derneği tarafından verilen WISC-4 Uygulama Sertifikası’na sahip uzman psikologlar tarafından uygulanabilir.

*Test uygulamasından sonra aileye geribildirim verilir. Aileler bu geribildirim görüşmesinde çocuğun yaşıtları ortasındaki durumuna ve kendi içinde güçlü ve geliştirilmeye açık hünerlerine dair kapsamlı olarak bilgilendirilir.

*Test sonuçları ve uzmanın klinik müşahedeleri, aileden alınan bilgilerle birleştirilir, gerekli ise çocuğun özel eğitim, akademik ve/veya duygusal dayanak gereksinimlerine yönelik tavsiyelerde bulunulur.

*Test bir doktor, terapist ya da kamu kuruluşu tarafından istenmiş ise test sonucu ailenin bilgisi ve onayı dahilinde uzmana ya da kuruma ulaştırılır.

*Uygulanan bu ölçme aracı sayesinde çocuğun güçlü ve zayıf istikametleri saptanmış olur. Güçlü tarafları konusunda çocuğun keşfedilmesine, buna yönelik bir programın belirlenmesine yardımcı olurken; zayıf taraflarının saptanmasıyla ise çocuğun yetersiz olduğu alandaki gelişimini destekleyen bir program belirlenmesine, var olan zayıf istikametlerinin geliştirilmesine ve meselesinin çözülmesine imkan sağlayacaktır.

Testten Evvel Ailelerin Nelere Dikkat Etmeleri Gerekmektedir?

-Çocuğun teste gelmeden evvel hasta ve yorgun olmamasına dikkat edilmelidir.

-Çocuğun düzgünce dinlenmiş olması ve karnının tok olması gerekir.

-Çocuk teste gelirken uykusunu almış, motivasyonu açısından olağan bir gününde olmalıdır. Rahat kıyafetlerin tercih edilmesi önerilir.

-Çocuğa tasa yaşatacak olan telaffuz ve hareketlerden uzak durmak önerilmektedir. Bunun zeka testi olduğunu bilirse, çocuk telaş yaşayabilir ve gerçek performansını gösteremeyebilir. Çocuğa uygulamayla ilgili “test, zeka testi, sınav” üzere sözcükler kullanılmamalı; bunun yerine bir çalışma yapılacağı söylenmelidir. “İyi yap, dikkatli yap, âlâ dinle” üzere dert arttırıcı sözlerde bulunulmamalıdır.

-Çalışmanın sürecine direkt tesir edebilecek durumlar test öncesinde kesinlikle psikolog ile paylaşılmalıdır.

Neden WISC-R değil de WISC-IV yaptırılmalı?

WISC-4, WISC-R’ın güncellenmiş halidir. WISC-4’e yeni maharet kümeleri eklenmiş, hasebiyle test sayısı arttırılmıştır. WISC-4 zeka testini yaptırmak, ailelere çocuklarının bilişsel maharetleri hakkında daha kapsamlı, şimdiki ve uygun bir fikir sunacaktır. WISC-R normları şimdiki olmadığı için çocukları bu testle pahalandırmak artık sağlıklı ve etik değildir. Aileler; testi yapacak olan psikologun Türk psikologlar Derneğinden eğitimini almış bir terapist olup olmadığını sormalı, testin şimdiki versiyonu varken eski sürümünü yaptırmamalıdır.

Kaynak:Doktor Sitesi

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.