Ailesel uzunluk kısalığı hakkında herşey

0 65

Ailesel Uzunluk Kısalığı Nedir?

Çocuklar büyümesinde ailelerinin genetik yapısı çok kıymetlidir. O denli ki olağan koşullarda bir çocuğun erişkin uzunluk potansiyeli, her iki ebeveynin uzunlukları ile yapılan hesaplanmalar ile varsayım edilebilir.

Ailesel Uzunluk Kısalık, aslında olağan bir durumdur. Ailesel Uzunluk Kısalık olan çocuklar, ailesinden aldıkları genetik potansiyele uygun olarak büyürler. Bu çocukların erişkin uzunlukları, ailesinden aldıkları genetiğe uygun fakat topluma nazaran daha kısadır.

Ailesel Uzunluk Kısalığı olan çocukların beslenme durumu değerlendirildiğinde iştahlarının uygun olduğu ve yaşına uygun kilo alımının olduğu saptanır.

Ailesel Uzunluk Kısalığı olan çocukların kemik yaşının yaşına uygun olduğu görülmektedir.

Ailesel Uzunluk Kısalığı Olan Çocukların Büyümesi Nasıl Olur?

Ailesel Uzunluk Kısalığı olan bebeklerin doğumdaki uzunlukları, öbür bebeklere yakındır. Lakin bu çocuklar 1-2 yaşlarında, akranlarına nazaran kısa uzunluklu olmaya meylederler. Takip eden yıllarda ise, büyüme eğrilerinin alt sonlarında büyümeye devam ederler. Lakin uzunlukları, bulundukları eğriden daha aşağılara düşmez. Yani Ailesel Uzunluk Kısalığı olan çocuklar, olağan uzunluk uzama suratına sahiptirler. Bu çocuklar olağan yaş aralığında ergenliğe girerler ve yaşlarına nazaran olağan uzama, ergenlik çağında da devam eder. Anne ve baba uzunluğuna nazaran hesaplanan erişkin uzunluklarına ulaşırlar. Sonuçta erişkin uzunlukları, toplum erişkin uzunluğuna nazaran biraz kısa olur.

Anne ve baba uzunluğuna nazaran uzunluk hesaplama:

Toplama

Annenin uzunluğu ve babanın uzunluğu toplanır

13 değişimi

Erkek çocuk için 13cm ekleme yapılır

Kız çocuk için 13cm çıkarma yapılır

İkiye bölünür.

Örnek: Naz: 160 cm ve Ufuk: 180 cm

Toplama

160 + 180 = 340 cm

13 değişimi

Cemile için ® 340 cm – 13 = 327 cm

Cem için ® 340 cm + 13 = 353 cm

İkiye Bölme

Cemile için ® 327 cm / 2 = 163,5 cm

Cem için ® 353 cm / 2 = 176,5 cm

Ailesel Uzunluk Kısalığı Olan Çocuk Ne vakit Kesinlikle Araştırılmalıdır?

Ailesel Uzunluk Kısalık olan çocuklarda, beslenme, genetik ve hormonal hastalıklar üzere patolojiler yoktur. Bu nedenle birinci muayene ve tetkiklerden sonra bu çocukların takibi kafidir. Zira çocuklar yaşına uygun büyüme atakları göstermeleri mecburidir.

Fakat aşağıdaki durumlardan biri varsa bu çocuklar kesinlikle araştırılmalıdır:

Ailede çok sayıda kısa uzunluklu birey varsa

Çocuğun muayene ve tetkiklerinde sorun saptanırsa

Çocuğun uzunluğu yaşıtlarına nazaran çok kısa ise

Yıllık uzunluk uzamaları kâfi değilse

İddiası erişkin uzunluğu topluma nazaran çok kısa ise

Ailesel Uzunluk Kısalığı Tedavisi Nedir?

Ailesel Uzunluk Kısalık olan çocuklarda, ailelerinden aldıkları genetik mirasa uygun uzadıkları için tedaviye gerek yoktur. Lakin bu çocuklar, birinci muayene ve tetkiklerden sonra sağlıklı erişkin boya ulaşıncaya kadar takip edilmelidir.

Fakat takip esnasında uzunluk uzaması kâfi değilse tedavi gerekebilir.

Ailesel Uzunluk Kısalık olan çocuklara, erişkin uzunluğunu uzatmak gayesiyle Büyüme Hormon Tedavisi uygulandığında tesirli bir uzunluk uzama görülmemektedir.

Kaynak:Doktor Sitesi

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.