Türkçe prep’in dislekside aktifliği

0 82

Disleksi, olağan ya da olağan üstü zekaya sahip olduğu halde, okuma alanında yaşıtlarının altında performans sergilenmesidir. Bu harf atlama, harf ekleme, sözlerin yuvarlanması, yanlış okunması, hecelerin yerlerinin değiştirilmesi ya da okuma suratının ya da olması biçimlerinde olabilmektedir.

PREP NEDİR?

PREP, (Emeritus) Prof. J. P. Das tarafından geliştirilmiş ve PASS teorisinin eşzamanlı ve ardıl süreç özellikleri üzerine kurulmuş bir okumayı geliştirme programıdır. Zira okuma için bilhassa bu iki süreç aktiftir. Okumayı birinci öğrenme devrinde ardıl süreç faalken okuduğunu anlamanın daha çok eşzamanlı süreç ile ilişkili olduğu belirtilmektedir. Tüm bu süreç boyunca, planlama ve dikkat direkt ele alınmasa da her aktifliği gerçekleştirmek için sürece kesinlikle dahil olmaktadırlar. Sonuç olarak okuma zahmetinin eşzamanlı ve ardıl süreçlerdeki külfetlerden doğduğu savunulmaktadır. Bu nedenle de PREP bu iki süreç üzerine kurulmuştur.

PREP, okuma eğitimi almış lakin kendisinden ve yaşından beklenen seviyede okuma yapamayan çocuklar için uygundur. Bu nedenle 2. Sınıf ve sonrasında uygulanmaya başlanmaya uygun bir program olarak geliştirilmiştir. Yapılan boylamsal araştırmalar sonrasında PREP’ in uygulama aralığının yaş ve sınıf seviyesi ne olursa olsun okuma sorunu yaşayan her çocuğa uygulanabilirliği kanıtlanmıştır.

PREP, 4 adet Ardıl Süreç ve 4 adet Eşzamanlı Süreç etkinliğinden oluşmaktadır. Her aktifliğin hem Küresel hem de Köprü çalışmaları mevcuttur. Küresel çalışmalar okuma yahut okuma hüneri gerektirmemektedir. Öteki yandan Köprü çalışmaları, bu stratejilerin okumayla ilişkilendirildiği çalışmalardır. Küresel ve Köprü çalışmaları da kendi içinde üç başka zorluk derecesine ayrılmıştır. Bu yapı sayesinde öğrenci, hem o alanda strateji üreterek ilerlemeyi öğrenmekte hem de her aktiflikte kendisine ilişkin zorluk derecesinden başlayarak ilerleyebilmektedir. Öğrencinin, bu aktiflikleri yapabilmek için ürettiği stratejileri kullanarak o zorluğu aşması hedeflenmektedir. Bu nedenle PREP uygulamalarında eğitimcinin dayanağı en az seviyede tutulmaktadır. Emel, öğrencinin kendi için en uygun stratejiyi keşfederek özümsemesi ve karşılaştığı öteki sorunlarda kullanabilir hale gelmesidir.

PREP’in yapılandırılmış yapısı, uygulayıcının tam olarak ne yapacağını net olarak belirtmektedir. Standardı tutturmak ve öğrencilerin yönergeyi anladığından tam olarak emin olmak için olabildiğince açıklıkla hazırlanmıştır.

Dislekstik çocukların okuma maharetlerinin geliştirilmesinde en değerli nokta bilişsel olarak okuma marifetlerinin alt yapısının oluşturulmasıdır. Bilişsel hazır oluş sağlandığında okuma maharetlerinin kazanılması da kolaylamaktadır.

Kaynak:Doktor Sitesi

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.