Üriner inkontinans (idrar kaçırma) nedir?

0 25

İdrar kaçırma (İK) önemli toplumsal ve ekonomik tesirleri olan değerli bir sağlık sorunudur. Bayanlarda erkeklerden daha sık görülmektedir. İdrar kaçırmanın faklı tipleri bulunmaktadır ve her kaçırma tipi için farklı teşhis ve tedavi yolları mevcuttur. Hastaların idrar kaçırma hikayesi âlâ sorgulanmalı, gebelik periyodu, kronik hastalık varlığı, ilaç kullanımı, geçirilen cerrahiler göz önünde bulundurulmalıdır. Teşhis için fizik muayene ve anamnez kimi vakit yetmekte bazen de ürodinami denen bir teşhis aracına gereksinim duyulmaktadır. Hastalığın tipine nazaran medikal tedavi yahut cerrahi tedaviler yapılmaktadır. Cerrahi tedavi seçenekleri olarak (hamak yöntemi)üretral askı teknikleri, periüretral dolgu unsuru enjeksiyonu ve yapay üriner sfinkter uygulanması yapılabilmektedir. İdrar kaçırmak bir son değildir. Her yaşta uygun tedavileri olan kolay bir hastalıktır.

Kaynak:Doktor Sitesi

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.