Üriner sistem enfeksiyonları

0 31

Üriner sistem enfeksiyonları sık görülen, tekrarlayan, kıymetli derecede morbidite ve mortalite sebebi olabilen enfeksiyonlardır. Yenidoğan devri hariç bayanlarda erkeklerden daha sık görülür. Okul çağında ki kızlarda bakteriüri %1 oranında görülürken genç kızlık devrinde %4’e yükselir ve bundan sonraki her onyılda %1-2 eklenecek biçimde artar. Genç bayanlarda bakteriüri prevalansı erkeklerin 30 katıdır. Lakin yaş ilerledikçe bayan erkek oranı azalır. Altmışbeş yaş üzerinde ki bayanların en az %20’sinde, erkeklerin ise en az %10’unda idrarda bakteri görülür. İdrar yolu enfeksiyonları antibiyotik tedavileri ile denetim altına alınabildiği üzere enfeksiyona yatkınlık yapan prostat büyümesi, böbrek ve idrar torbası taşları yahut idrar kanallarındaki tıkanıklıklar sebebiyle cerrahi tedavi adayı olabilirler. Bu nedenle bilhassa ateşli idrar yolu enfeksiyonlarının kesinlikle bir üroloji uzmanı tarafından kıymetlendirilmesi gerekir. Uygun bir tedavi yapılmadığında böbrek kaybına kadar gidebilir.

ÜRETRİT

Karakteristik olarak hastalar penisten gelen iltihaplı akıntı ve idrarda yanmadan yakınır. İncelemede akıntı pürülan yahut mükopürülan (koyu sarımtırak) olabilir. Belirti vermeyen enfeksiyonlar da sık görülür. En değerli casuslar Neisseria gonorrhoeae ve Chlamydia trochomatis üzere bakterilerdir. Üretrit tedavisi sebep olan casusa nazaran yapılacak antibiyotik tedavisi ve kesinlikle partner tedavisini içerir. Şayet uygun ve vaktinde tedavi alınmazsa erkeklerde üretrit komplikasyonları yumurtalık enfeksiyonu, yaygın gonokoksik enfeksiyon ve Reiter sendromuna, bayanlarda ise pelvik inflamatuar hastalık, ektopik gebelik ve kısırlığa yol açabilir.

Kaynak:Doktor Sitesi

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.