Yapısal uzunluk kısalığı nedir? Yapısal uzunluk kısalığı hakkında herşey…

0 6

Yapısal Uzunluk Kısalık, erkek çocuklarda uzunluk kısalığının en sık nedenidir.

Çocuklar büyümesinde ailelerinin genetik yapısı çok değerlidir. O denli ki olağan kurallarda bir çocuğun erişkin uzunluk potansiyeli, her iki ebeveynin uzunlukları ile yapılan hesaplanmalar ile iddia edilebilir.

Yapısal Uzunluk Kısalık, aslında olağan bir durumdur. Yapısal Uzunluk Kısalık olan çocuklar, ailesinden aldıkları genetik potansiyele uygun olarak büyürler. Bu çocukların erişkin uzunlukları, ailesinden aldıkları genetiğe uygun olmaktadır.

Yapısal Uzunluk Kısalığı olan çocukların beslenme durumu değerlendirildiğinde çoklukla iştahlarının az olduğu ve yaşına uygun kilo alımının düşük olduğu saptanır.

Yapısal Uzunluk Kısalığı olan çocukların kemik yaşının yaşına nazaran geri olduğu görülmektedir. Kemik yaşı geriliği 2 yıl hatta 4 yıl kadar olabilir.

Yapısal Uzunluk Kısalığı Olan Çocukların Büyümesi Nasıl Olur?

Yapısal Uzunluk Kısalığı olan bebeklerin uzunluk uzaması ve tartı artışı, 3-6 aylıktan itibaren yavaşlar. Bu yavaş seyir ekseriyetle 2-3 yaşına kadar devam eder. 2-3 yaşından sonra büyüme olağan bir süratte yine başlar. Yapısal Uzunluk Kısalığı olan çocukların uzunlukları ya 10-25 persentilleri boyunca ya da 3 persentilin altında seyreder. Yaşına uygun büyüme gösterdikleri için oldukları persentil eğrisine paralel ilerlerler. Lakin kilo alımları da düşüktür. Yani Yapısal Uzunluk Kısalığı olan çocuklar, olağan uzunluk uzama suratına sahiptirler.

Yapısal Uzunluk Kısalığı olan çocuklar çoklukla yaşıtlarına nazaran daha geç ergenliğe girerler. Ergenlik gecikmesi nedeniyle büyüme eğrisinden daha da uzaklaşmaya başlarlar. Lakin ergenliğe girince (ortalama 14 yaşında), yaşlarına nazaran daha fazla uzunluk uzama olmakta ve yaşıtlarını yakalama büyümesi göstermektedirler. Anne ve baba uzunluğuna nazaran hesaplanan erişkin uzunluklarına ulaşırlar. Ailede misal büyüme hikayesi % 60-90 olguda rastlanır.

Anne ve baba uzunluğuna nazaran uzunluk hesaplama:

Toplama

Annenin uzunluğu ve babanın uzunluğu toplanır

13 değişimi

Erkek çocuk için 13cm ekleme yapılır

Kız çocuk için 13cm çıkarma yapılır

İkiye bölünür.

Örnek: Naz: 160 cm ve Ufuk: 180 cm

Toplama

160 + 180 = 340 cm

13 değişimi

Cemile için ® 340 cm – 13 = 327 cm

Cem için ® 340 cm + 13 = 353 cm

İkiye Bölme

Cemile için ® 327 cm / 2 = 163,5 cm

Cem için ® 353 cm / 2 = 176,5 cm

Yapısal Uzunluk Kısalığı Olan Çocuk Ne vakit Kesinlikle Araştırılmalıdır?

Yapısal Uzunluk Kısalık olan çocuklarda, beslenme, genetik ve hormonal hastalıklar üzere patolojiler yoktur. Bu nedenle birinci muayene ve tetkiklerden sonra bu çocukların takibi kafidir. Zira çocuklar yaşına uygun büyüme atakları göstermeleri mecburidir.

Ancak aşağıdaki durumlardan biri varsa bu çocuklar kesinlikle araştırılmalıdır:

Ailede çok sayıda kısa uzunluklu birey varsa

Çocuğun muayene ve tetkiklerinde sorun saptanırsa

Çocuğun uzunluğu yaşıtlarına nazaran çok kısa ise

Yıllık uzunluk uzamaları kâfi değilse

Tahmini erişkin uzunluğu aileye ve topluma nazaran çok kısa ise

14 yaşına ulaşmasına karşın ergenlik başlamazsa

Yapısal Uzunluk Kısalığı Tedavisi Nedir?

Yapısal Uzunluk Kısalık, bir bozukluktan çok olağan büyümenin bir çeşididir. Yapısal Uzunluk Kısalık olan çocuklarda, ailelerinden aldıkları genetik mirasa uygun uzadıkları için tedaviye gerek yoktur. Bu çocuklar, birinci muayene ve tetkiklerden sonra sağlıklı erişkin boya ulaşıncaya kadar takip edilmelidir. Lakin takip esnasında uzunluk uzaması kâfi değilse tedavi gerekebilir. Öbür taraftan birtakım çocuklarda uzunluk uzamadaki gecikme (ve/veya ergenlikte gecikme) tedaviyi gerektirecek halde ruhsal meselelere neden olabilirler.

YAPISAL UZUNLUK KISALIĞI HAKKINDA HERŞEY…

Yapısal Uzunluk Kısalığı Nedir?

Yapısal Uzunluk Kısalık, erkek çocuklarda uzunluk kısalığının en sık nedenidir.

Çocuklar büyümesinde ailelerinin genetik yapısı çok değerlidir. O denli ki olağan kaidelerde bir çocuğun erişkin uzunluk potansiyeli, her iki ebeveynin uzunlukları ile yapılan hesaplanmalar ile iddia edilebilir.

Yapısal Uzunluk Kısalık, aslında olağan bir durumdur. Yapısal Uzunluk Kısalık olan çocuklar, ailesinden aldıkları genetik potansiyele uygun olarak büyürler. Bu çocukların erişkin uzunlukları, ailesinden aldıkları genetiğe uygun olmaktadır.

Yapısal Uzunluk Kısalığı olan çocukların beslenme durumu değerlendirildiğinde çoklukla iştahlarının az olduğu ve yaşına uygun kilo alımının düşük olduğu saptanır.

Yapısal Uzunluk Kısalığı olan çocukların kemik yaşının yaşına nazaran geri olduğu görülmektedir. Kemik yaşı geriliği 2 yıl hatta 4 yıl kadar olabilir.

Yapısal Uzunluk Kısalığı Olan Çocukların Büyümesi Nasıl Olur?

Yapısal Uzunluk Kısalığı olan bebeklerin uzunluk uzaması ve tartı artışı, 3-6 aylıktan itibaren yavaşlar. Bu yavaş seyir ekseriyetle 2-3 yaşına kadar devam eder. 2-3 yaşından sonra büyüme olağan bir süratte tekrar başlar. Yapısal Uzunluk Kısalığı olan çocukların uzunlukları ya 10-25 persentilleri boyunca ya da 3 persentilin altında seyreder. Yaşına uygun büyüme gösterdikleri için oldukları persentil eğrisine paralel ilerlerler. Lakin kilo alımları da düşüktür. Yani Yapısal Uzunluk Kısalığı olan çocuklar, olağan uzunluk uzama suratına sahiptirler.

Yapısal Uzunluk Kısalığı olan çocuklar ekseriyetle yaşıtlarına nazaran daha geç ergenliğe girerler. Ergenlik gecikmesi nedeniyle büyüme eğrisinden daha da uzaklaşmaya başlarlar. Fakat ergenliğe girince (ortalama 14 yaşında), yaşlarına nazaran daha fazla uzunluk uzama olmakta ve yaşıtlarını yakalama büyümesi göstermektedirler. Anne ve baba uzunluğuna nazaran hesaplanan erişkin uzunluklarına ulaşırlar. Ailede emsal büyüme hikayesi % 60-90 olguda rastlanır.

Anne ve baba uzunluğuna nazaran uzunluk hesaplama:

Toplama

Annenin uzunluğu ve babanın uzunluğu toplanır

13 değişimi

Erkek çocuk için 13cm ekleme yapılır

Kız çocuk için 13cm çıkarma yapılır

İkiye bölünür.

Örnek: Naz: 160 cm ve Ufuk: 180 cm

Toplama

160 + 180 = 340 cm

13 değişimi

Cemile için ® 340 cm – 13 = 327 cm

Cem için ® 340 cm + 13 = 353 cm

İkiye Bölme

Cemile için ® 327 cm / 2 = 163,5 cm

Cem için ® 353 cm / 2 = 176,5 cm

Yapısal Uzunluk Kısalığı Olan Çocuk Ne vakit Kesinlikle Araştırılmalıdır?

Yapısal Uzunluk Kısalık olan çocuklarda, beslenme, genetik ve hormonal hastalıklar üzere patolojiler yoktur. Bu nedenle birinci muayene ve tetkiklerden sonra bu çocukların takibi kafidir. Zira çocuklar yaşına uygun büyüme atakları göstermeleri zaruridir.

Ancak aşağıdaki durumlardan biri varsa bu çocuklar kesinlikle araştırılmalıdır:

Ailede çok sayıda kısa uzunluklu birey varsa

Çocuğun muayene ve tetkiklerinde sorun saptanırsa

Çocuğun uzunluğu yaşıtlarına nazaran çok kısa ise

Yıllık uzunluk uzamaları kâfi değilse

Tahmini erişkin uzunluğu aileye ve topluma nazaran çok kısa ise

14 yaşına ulaşmasına karşın ergenlik başlamazsa

Yapısal Uzunluk Kısalığı Tedavisi Nedir?

Yapısal Uzunluk Kısalık, bir bozukluktan fazla olağan büyümenin bir çeşididir. Yapısal Uzunluk Kısalık olan çocuklarda, ailelerinden aldıkları genetik mirasa uygun uzadıkları için tedaviye gerek yoktur. Bu çocuklar, birinci muayene ve tetkiklerden sonra sağlıklı erişkin boya ulaşıncaya kadar takip edilmelidir. Fakat takip esnasında uzunluk uzaması kâfi değilse tedavi gerekebilir. Öbür taraftan birtakım çocuklarda uzunluk uzamadaki gecikme (ve/veya ergenlikte gecikme) tedaviyi gerektirecek formda ruhsal problemlere neden olabilirler.

Kaynak:Doktor Sitesi

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.