Parkinson hastalığı belirtileri

0 60

Parkinson bir hareket bozukluğudur. Hareketin bozuk olarak tanımlanması durumu hareketin istenilen süratte ve formda gerçekleştirilememiş olmasıdır. Bu istemsiz hareket formunda olabilmekte yada olağanda olması gerekenden yavaş yahut hiç hareket edilmemesi durumu biçiminde de gözlenebilmektedir. Bu hareket bozukluklarından bir tanesi parkinson hastalığıdır, temel olarak hareketlerimizi beyinde denetim eden beyin bölgelerinde rastgele bir hasar yada bu beyin bölgelerinin birbirleriyle olan bağlantısındaki bir sorun varlığı buna yol açabilmektedir. Parkinson hastalığında temel olarak ellerde titreme hareketlerede yavaşlama eklemlerde katılık gözlenen temel klinik bulgulardır.

Parkinson hastalarında en sık gözlenen bulgu ellerde titreme olduğu için aslında parkinson hastalığı bir tıp titreme hastalığı olarak tanımlanmaktadır. Lakin hastaların bir kümesi titremenin ön planda olmadığı hareketlerde yavaşlamanın daha ön planada gözlendiği klinik bir tablo sergilemektedirler lakin bu hastanın parkinson tanısı almasının önüne geçmemektedir. Parkinson hastalığında aslında temel olarak beyinde dopomin hücre kümesinin kaybı kelam bahsidir. Dopomin hücre kaybı varlığı nedeniyle bopomin takviyesi sağlamalıdır. Tedavide temel amaç bu dopominaljik hücreleri aktiflemek yada eksik olan dopomini yerine koymaktır. Bu nedenle parkinson hastalığının medikal tedavisinde öncelikli gaye bu dopominin yerine konması olmakta yada var olan dopomin hücrelerinin muhafazayı amaçlayan tedavi seçenekleri olmaktadır. Lakin parkinson hastalığının medikal tedavisinde kullanılan ilaç seçenekleri epey sonludur ve sık aralıklarla ilaç alımının gerekmesi bu hastalığın tedavisinde temel sorundur.

Aslında parkinson hastalarının tedavisinden bahsetmeden evvel parkinson hastalığının çok faktörlü yani birden fazla nedene bağlı bir hastalık olduğundan bahsetmek gerekmektedir. Burada genetik nedenlerin yanı sıra çevresel faktörlerde göz önüne alınması gereken durumlardır. Bu nedenle hastalığın ilaç yahut alternatif tedavi yöndemleri ile tedavi edilmesinde temel maksat hastalığın büsbütün ortadan kaldırılması değildir. Yeniden öbür birçok nörolojik hastalıkta olduğu üzere bu hastalıktada temel gaye hastanın temel ömür kalitesini arttırmaya yönelik olmaktadır. Maalesef ki beyindeki dopomin hücrelerinin muhafazaya yönelik en azından var olan dopomin hücrelerini muhafazaya yönelik tedavi seçenekleri beklendiği kadar olumlu yada beklendiği kadar olumlu sonuçlar vermemiştir.

Lakin son yıllarda parkinson hastalığının tedavisinde medikal tedavi seçeneklerinin yanı sıra cerrahi tedavi seçenekleride klinik uygulamada daha fazla tercih edilir seçenekler ortasına girmiştir. Burada cerrahi tedavi seçeneğinden bahsederken birden fazla seçenek bulunmaktadır. Lakin en sıklıkla tercih edileni derin beyin stimülasyonu dediğimiz, halk ortasında beyin pili olarak bilinen beyinde dopominaljik hücrelerinin olduğu, hareketimizi düzenleyen ve parkinson hastalığında etkilendiği düşünülen beyin bölgesinin uygun ihtarlar ile kişinin hareketini sağlaması yani bu cerrahide aslında bu hedeflenmiştir. Lakin bu operasyon her parkinson hastası için uygun bir seçenek değildir.

Beyin pili cerrahisinde en uygun seçenekteki hastalar titreme yakınmasının daha ön planda olduğu hastalardır. Öbür yandan hastanın buna semptomlarının gözlenmemiş olması, yani hali hazırda buna semptomlarının var olmamış olmasıda bu hastalarda uygulanacak beyin pili cerrahisinin muvaffakiyet talihini arttırmaktadır. Aslında burada saydığımız kriterler beyin pilinin her hastaya uygulanmaması gerektiği uygulandığında yarar göstermeyeceği manasına gelmektedir. Halbuki ki toplumda beyin pili cerrahisi ilaç tedavisine alternatif olarak görülmekte ve her hastada motamot ilaç tedavisinde olduğu üzere yararlı olabileceği beklentisi oluşmaktadır. Kaldıki medikal tedavi bile her hastada gereğince ve beklendiği kadar olumlu tesir göstermemektedir.

Yani özetlersek parkinson hastalığı ellerde titreme ve hareketlerde yavaşlamanın temel olarak gözlendiği bir hareket bozuluğudur. Bu hastalığın tedavisinde birinci seçenek parkinson hastalığında kullanılan ve beyinde bu hastalıkta azalmış olan dopomini yerine koymaktır. Fakat medikal tedavinin vakit içerisinde cevapsız olduğu gözlenmektedir, zira biz tedavide bu hastalardaki dopominaljik hücre kaybının yani hastalardaki dopomin salan hücrelerin kaybının önüne geçemediğimiz için vakit içerisinde hastalık ilerlemekte ve uyguladığımız medikal tedavi yetersiz hale gelmektedir. Medikal tedavinin yetersiz hale geldiği hastalarda beyin pili cerrahisi alternatif bir tedavi tekniği olarak düşünülebilmektedir. Bu nedenle toplumda sıklıkla güya beyin pili cerrahisi medikal tedavinin öncesinde ön planda düşünülebilecek bir seçenekmiş üzere algılanmaktadır. Bu nedenle hastalardaki öncelikle bu algının düzeltilmesi gerekmektedir, beyin pili uygulaması için yani bu uygulamanın hastalarda olumlu sonuç verebilmesi için öncelikle hastanın dopominaljik tedaviye başlangıçta da olsa güzel karşılık vermiş olması gerekmektedir. Beyin pili uygulamasının olumlu karşılık verdiği hastaların titremenin ön planda olduğu hasta kümeleri olduğu gözlenmiştir. Son olarak parkinson hastalığına sıklıkla eşlik ettiği gözlenen, bunama semptomları olan hastalarda, beyin pili cerrahisinin muvaffakiyet bahtının azaldığı gözlenmiştir.

Bu nedenle her parkinson hastasında beyin pili cerrahisi beklenen kadar olumlu cevap vermemektedir. Genel bir kural olarak aslında tekrar birebir sonuca varmaktayız, hastalık yoktur, hasta vardır ve tıpkı hastalık hastalar ortasında değişkenlik göstermektedir.

Kaynak:Doktor Sitesi

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.