Kovid-19’un tetiklediği hastalıklara dikkat

0 69

Tek bir bireyden başlayarak milyonlarca insanı tesiri altına alan koronavirüs, tesir alanını genişletmeye devam ediyor. Koronavirüsün sebep olduğu Kovid-19 hastalığına yakalananların sayısı da artıyor. Uzun vadede bedende hangi hastalıkları tetiklediği, hasta ve yakınlarının en çok merak ettiği hususlardan bir tanesi. Tüm beden sistemlerinin etkilenmesi, inflamasyon sürecinde yükselen sitokin düzeyinden kaynaklandığını belirten Öğretim Vazifelisi Uzman Hemşire Başak Türkmen ”Enfeksiyonun tanımlandığı birinci vakitlerde teneffüs sistemi üzerindeki tesirler ön planda iken vakit ilerledikçe öbür sistemsel tesirlerde gündeme gelmektedir. Bilhassa hayati değere sahip olan organlardan kalp ve beynin etkilenmesi mortalite ve morbidite artışına sebep olmaktadır” halinde konuştu.

“Akciğer üzerinde en sık görülen tesiri zatürre”

Koronavirüsün akciğer üzerinde en sık görülen tesirinin zatürre (pnömoni) olmasını vurgulayan Türkmen Kovid-19’un tetiklediği öbür hastalıkları ise şöyle sıraladı: “Kovid-19 enfeksiyonunun kardiyovasküler sistem açısından sol/sağ ventrikül işlevlerinde bozulma, kalp yetersizliği, sistemik ve pulmoner hipertansiyon, aritmiler, miyokard hasarı ve işlev bozukluğunu; hudut sisteminde baş ağrısı, dizziness, şuur bozukluğu, nöbet, ensefalit, inme ve nöromuskuler bozuklukları; kas-iskelet sisteminde miyalji ve artraljiyi; beğenilen akut konjonktiviti; hematopoetik sistemde yaygın damar içi pıhtılaşmayı; ruh sıhhati açısından da obsesif kompulsif bozukluğunu tetiklemektedir.”

“Tıbbi denetimlerinizi aksatmayın”

İstanbul Rumeli Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğretim Vazifelisi Uzman Hemşire Başak Türkmen hastalıktan ve hastalığa bağlı gelişebilecek öbür sistemik komplikasyonlardan korunmak maksadı ile şu tekliflerde bulundu: “Öncelikle maske, ara ve ferdî hijyen kurallarına uymalı, kalabalık ortamlarda uzun müddet kalmaktan kaçınmalı, kâfi ve istikrarlı beslenmeyi sürdürmeli, bir antrenman planı dahilinde hareketsizliği önlemeli, tıbbi denetimlerini tele-sağlık üzerinden bile olsa aksatılmamalı.”

Kaynak: Kadinvekadin

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.