Keşkesiz doğum nedir?

0 67

Keşkesiz Doğum, tıbbi bir mahzur olmadığı sürece zaten başlayan, doğal hormonların optimum şartlarda etkin olarak salgılandığı, mümkün olduğunca müdahale edilmeden yapılan, bebeklerin doğar doğmaz anne kucağı ile buluştuğu ve doğum biçimi ne olursa olsun doğuma şahit olan herkesin doğumdan «KEŞKESİZ» çıktığı doğumlardır. Doktor, ebe/doula ve doğum psikoloğundan oluşan bir takım tarafından gerçekleştirilir. Bu doğum ideolojisi birinci olarak İstanbul Doğum Akademisi tarafından uygulanmaya başlanmış ve tüm dünyada da ilgi ile karşılanmıştır. Keşkesiz doğumların, keşkesiz bir gelecek yaratacağı inancı etrafında şekillenmiştir.

Bir takım çalışmasıdır. Takımda doktor, ebe/doula, doğum psikoloğu vardır.

Tüm çalışmalar hamileliğin birinci yarısında başlar.

Aile kesinlikle fizikî hazırlık ve zihinsel arınma temelli 18 saatlik programa katılır.

Aileler eğitim sonrası kararlara faal katılırlar.

Tıbbi bir pürüz yoksa doğum zaten başlar.

Bayanlar özgürce içgüdüleri ile hareket ederler.

İstedikleri durumda faal doğum yaparlar.

Anneler doğumdan güçlenerek çıkarlar.

Babalar doğumda faal rol alırlar. Doğumun vazgeçilmez kahramanı olurlar.

Bebekler kopmayı değil kavuşmayı yaşarlar. Cilt Cilde Temas için bebek doğar doğmaz anne kucağı ile buluşur.

Bebekler hayata itimatla başlarlar.

Keşkesiz Doğum müdahaleleri ve epidural analjeziyi reddetmez. Ancak rutin değil yalnızca gerekli olduğunda uygulanır.

Sezaryen gerektiğinde anne ve bebek tekrar ayrılmaz. Anne/Baba/Bebek Dostu Sezaryen uygulanır.

BÖYLELİKLE ANNE BABA ADAYLARININ DOĞUMDAN SONRA KEŞKE YERİNE SÖYLEYEBİLECEKLERİ DAHA KIYMETLİ BİR SÖZ OLACAKTIR; UYGUN Kİ… ÂLÂ Kİ; Keşkesiz Doğuma Dayanak Programı’na gelmişim. GÜZEL Kİ; Doğum tercihlerimi evvelce yapmışım. UYGUN Kİ; Ebe /Doula ile doğuma girmişim. ÂLÂ Kİ; Doktorumu çok düzgün seçmiş ve uygun bir bağlantı kurmuşum GÜZEL Kİ; Gebe ve Doğum Psikoloğu ile çalışmışım. UYGUN Kİ; Doğum ekibimi seçip kendimi teslim etmişim. UYGUN Kİ; Bedensel, zihinsel ve ruhsal olarak doğuma hazırlanmışım. GÜZEL Kİ; Eşim/partnerimle bir arada çalışmışım. ÂLÂ Kİ; Hastanemi doğum tercihlerime nazaran belirlemişim. ÂLÂ Kİ; Anne Dostu Doğum ve Anne/Bebek Dostu Sezaryeni öğrenmişim. ÂLÂ Kİ; Mümkün olduğunca doğum tercihlerime ulaşabilmeyi istemişim. YETERLİ Kİ; Doğumda hiçbir şeyin garanti olmayacağını öğrenmiş ve akışa bırakmışım. YETERLİ Kİ; Gebelik esnasında geçmiş ruhsal kalıntılarımdan arınmışım. UYGUN Kİ; Doğum sırasında çıkabilecek tüm travmalarımla yüzleşmişim.

UYGUN Kİ; Bebeğimin doğumuyla ilgili her türlü hakka sahip olduğuna hürmet göstermişim. GÜZEL Kİ; Tüm gebelik boyunca bebeğimle irtibat kurmuş ve bu bağlantısı doğumda kullanmışım. UYGUN Kİ; Doğumun bebeğimle benim işim olduğunu anlamış ve uygulamışım. ÂLÂ Kİ; Eşimi doğuma dahil etmiş ve bu süreci birlikte yaşamışım. UYGUN Kİ; Doktoruma ve doğum ekibime itimat vermişim.

KEŞKESİZ DOĞUM NE DEĞİLDİR? Keşkesiz Doğum, bizatihi başlayan, doğal hormonların optimum şartlarda faal olarak salgılandığı, mümkün olduğunca müdahale edilmeden yapılan, bebeklerin doğar doğmaz anne kucağı ile buluştuğu ve doğum biçimi ne olursa olsun doğuma şahit olan herkesin doğumdan «KEŞKESİZ» çıktığı doğumlardır. Keşkesiz doğumda doktor, ebe/doula ve doğum psikoloğundan oluşan bir takım çalışır. Keşkesiz Doğum ve Doğal Doğum kavramlarını anlatırken birçok soru ile karşılaştığımızda anladık ki gerek aileler gerekse sağlık çalışanlarının birçok ön yargısı var. Bu yüzden öncelikle Keşkesiz Doğum hakkında yanlış bilinen doğruları anlatalım istedik.

1.Keşkesiz doğum tıbbı ve tıbbi müdahaleleri reddeden, mutlaka müdahalesiz doğumdur. Bu mümkün olabilir mi? Tüm müdahaleler gerekli olduğunda anne ve bebek hayatını kurtarmak için düzenlenmişlerdir. Lakin o denli bir durum ortaya çıkmıştır ki neredeyse her doğum yapan bayana kimi müdahaleler rutin uygulanır. Aç bırakılarak serum takılması, epizyotomi üzere. Meğer ispata dayalı tıp araştırmaları bu müdahalelerin rutin değil gerekli durumlarda kullanılmasını savunur. Keşkesiz doğum MÜMKÜN OLDUĞUNCA müdahalesiz bir doğumdur. Müdahale gerektiğinde de bu durum anne ve baba ile paylaşılır, acil bir durum yoksa kararlara etkin iştiraki sağlanır. Bu sayede müdahaleli doğumlarda bile aileler doktora yahut ebeye yardım ederler, doğumdan keşkesiz çıkarlar. Lakin doğum istatistiklerine baktığımızda keşkesiz doğumda müdahaleler neredeyse %80 düşmüştür.

2.Keşkesiz doğum sezaryeni katiyen reddetmektir. İşte imkansız bir mit daha. Sezaryen anne ve bebek hayatını kurtaran bir operasyondur ve ne yaparsanız yapın kimi doğumlarda kaçınılmazdır. Düzgün ki de vardır. Fakat bu sezaryen oranları belirli bir sayıyı geçerse faydadan çok ziyan getirmeye başlar. Bu yüzden keşkesiz doğum gerekli durumlarda sezaryeni savunur. Bu sayede tıbbi bir pürüz yoksa doğumlar resen başlar. Sezaryen kararı alınsa bile en azından bebek doğumunu kendi isteği ile başlatmıştır. Doğal hormonları faal salgılanmış. Doğal doğumdan tek farklı dünyaya geliş yolu olmuştur.

3.Keşkesiz doğumda sezaryen kararı alınırsa annenin morali bozulur. Birinci duyduğunuzda tahminen mantıklı gelebilir fakat yanlışsız değildir. Zira aile hamileliğinde katıldığı Keşkesiz Doğuma Hazırlık ve Dayanak Programı sayesinde doğum hali ne olursa olsun, doğum kararlarına etkin katılan, sezaryen kararında bile bebeği için daha yapılacak çok şeyin olduğunu bilen bir ailedir. Sezaryen kaçınılmaz olursa tekrar coşku ile doğuma hazırlanır. Bu sefer Anne/Bebek Dostu Sezaryen için çalışacaktır. Sezaryen olacak lakin bebeğinden kopmayacaktır. Ameliyat boyunca bebeği kucağında olacaktır.

4.Keşkesiz doğum acı çekmektir.Herkesin birinci aklına gelenin bu olmasına şaşmamak gerekir. İtiraf edelim ki doğumdan korkan bir toplumuz ve endişelerin başında ağrı çekmek geliyor. Hatta buna “sancı” sözünü yakıştırarak daha da fazla dehşet yaratıyoruz. Lakin unuttuğunuz bir şey var ki keşkesiz doğum için hazırlanan aileler tüm ilaç dışı rahatlatıcı tekniği öğrenirler. Bunlar ortasında nefes, gevşeme, masaj, imgeleme, suyun faal kullanımı sayılabilir. İşte bunlar sayesinde anne ve baba doğum dalgalarını öğrendiklerini uygulayarak etkin geçirir.

Biz buna doğumun dansı diyoruz. Birçok keşkesiz doğum annesi doğumdan sonra şu cümleleri söylemiştir: “ evet, elbette ağrı vardı fakat bu dayanılmaz bir şey değildi ve kendi gücümle bunları karşılayıp bebeğime ilaçsız kavuştum. Ancak bunun yanında çok az ağrı hissettim, hatta hissetmedim diyen annelerimiz de oldu.

5.Keşkesiz doğumda epidural berbattır ve kullanılmaz. En çok duyduğumuz şeylerden biri de bu ve güldürüyor bizi. Keşkesiz doğum grubu olarak epidural analjeziyi seviyoruz ve program içinde bunu ailelerle paylaşıyoruz. Lakin paylaştığımız bir şey daha var. Epidural analjezinin birçok yan tesiri var maalesef. Ailelerin birçoğu bu tesirleri öğrendiği için ve üstüne ilaç dışı rahatlatıcı tekniklerle kendilerine itimatları arttığı için tercih etmiyorlar.

Tekrar tüm müdahalelerde olduğu üzere gerekli durumlarda da kullanmaktan kaçınıyorlar. Fakat bu sefer korktukları için değil, sahiden gerekli olduğu için kullanıyorlar. Epidural analjeziyi kullandıkları için de kendilerini asla başarısız ilan etmiyorlar. Keşkesiz doğumlara baktığımızda 42 anneden yalnızca 1 adedinde muhtaçlık duyuldu. Geri kalanlar istemediler.

6.Keşkesiz doğumda babalar çok sorumluluk alır ve zorlanırlar. Tam aksisi. Eğitim sayesinde babaların kendilerine, eşlerine ve bebeklerine olan inançları artar. Bu sayede doğumda panik olup bunu anneye yahut doktora geçiren hatta bu yüzden sezaryen nedeni olan babalardan olmazlar. Keşkesiz doğumdan babalar daima kahraman olarak çıkarlar. Yargısız ve yorumsuz eşlerinin yanında yalnızca dayanak olurlar. Kararlara faal katılırlar. Bu yüzden keşkesiz doğum bir yandan da ”aile doğumu” demektir.

7.Keşkesiz doğum tek başına doğum yapmaktır. Keşke o denli olsa. Doğumun fizyolojisi açısından hormonlar çok daha yeterli çalışırlardı. Lakin günümüzde bir bayanı doğumda takviyesiz bırakmak hakikat bir davranış olmayacaktır. İşte bu yüzden keşkesiz doğumda birebir ebe yahut doula takviyesi vardır. Bu dayanak sayesinde hem anne hem de baba rahat ederler ve kendilerini inançta hissederler. Fakat bu destekçiler daha evvelden aile ile tanıştığı için aileden biri üzeredirler. Onlara yabancı demek haksızlık olacaktır. Zati doğumdan çabucak sonra en çok övgüyü babadan sonra onlar alırlar. Bu kadar inançlı bir takımla çalışınca hastanede panik dışında hiçbir yararı olmayan yakınlara biraz geç haber verilir.

Böylelikle aile onlarla uğraşmak yerine tüm gücünü doğuma yönlendirir. Lakin merak etmeyin, doğumdan tüm akrabalar ve yakınlar da keşkesiz çıksın diye onlar da gerek doğum öncesi gerekse doğum sırasında bilgilendirileceklerdir. Gördüğünüz üzere keşkesiz doğum ismine birçok korktuğunuz şey aslında gerçek değildir. Merkezde daima anne ve bebeği vardır. Onların tercihlerini gerçekleştirmek için doktor, ebe/doula ve doğum psikoloğu büyük bir çalışma içindedir.

Tek bir maksat vardır: Keşkesiz Doğum Doğum formu ne olursa olsun annenin doğumdan coşku ve muvaffakiyet duygusu ile ayrılması temeldir. Ve doğar doğmaz bebeğine birinci dokunan ve onu kollarına alanın anne olması için her türlü çaba sarf edilecektir. Deri Cilde Temas doğumda bebeğin birinci muhtaçlığıdır. Keşkesiz doğum bu gereksinimi da karşılayacaktır. Keşkesiz doğumun sırrı buradadır.

KEŞKESİZ DOĞUM KADROSU Keşkesiz Doğum Kadrosu yeni bir doğum modelidir. Anne gerek hamileliğinde gerekse doğumunda bir grup tarafından takip edilir. Bu takımda vazifeli 3 uzman vardır ve her üç uzmanın sorumluluğu başkadır.

Doktor: Doğumun tıbbi sorumluluğu ondadır. Hamilelikte hamilenin takiplerini yapar. Doğum sırasında her türlü bilgi ona ulaşır. Gerektiğinde muayene yapar ve doğumda kesinlikle hastanede bulunur. Doğum boyunca tıbbi bir sorun olmadıkça müdahale etmez.

Ebe yahut Doula: Birebir ve daima anne takviyesinden sorumludur. İlaç dışı rahatlatıcı teknikler sayesinde annenin doğum dalgalarını daha kolay karşılamasını sağlar. Aile ile kesinlikle evvelce tanışılır. Takviye olacak kişi yalnızca doula ise aile ile hastanede buluşulur. Vazifeli kişi ebe ise doulalık hizmetinin yanında tıbbi takip hizmeti de verildiği için buluşma ailenin isteklerine nazaran meskende başlayabilir. Muayene ve bebek sağlık durumları ile ilgili bilgiler doktor ile paylaşılarak hastaneye geçiş vakti belirlenir. Doğum sonrasında da konut ziyaretinden sorumludur.

Doğum Terapisti: Hamilelik periyodunda annenin zihinsel hazırlığı ve geçmiş korkularından arınmasından sorumludur. Anne tercihlerinin şuurla yapılmasını sağlar. Doğum sırasında hastanede bulunur ve gerek ailenin gerekse sağlık takımının takviyesinden sorumludur. Kritik kararlarda annenin kararlara faal iştirakini sağlar. En büyük sorumluluğu doğumda mümkün olduğunca anne yahut bebek açısından travma yaşanmadan, doğumdan keşkesiz çıkmalarını sağlamaktır.Tüm doğum terapistleri birebir vakitte 250 saatlik Doğuma Hazırlık Eğitimi ve Doulalık Eğitimini tamamlamışlardır.

Her üç uzman gerek pratik uygulamalarında gerekse kararlarında hiyerarşik bir nizam yerine, bir takım çalışmasını benimserler. Merkezde daima anne ve bebeği vardır. Temel gaye evvel anne ve bebeğinin, sonra aile ve doğuma şahit olan herkesin doğumdan keşkesiz çıkmalarıdır. Keşkesiz doğum grubu ile çalışmak isterseniz bu hizmetler sizlere yeni açılan Keşkesiz Doğum Merkezleri aracılığı ile ulaştırılmaktadır.

Kaynak:Doktor Sitesi

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.