Kendini gerçekleştirmek

0 20

“Varlığını korumak, Spinoza’ya nazaran yetenekli olduğun şey haline gelebilmektir. O, ‘Eğer bir at bir beşere dönüştürülürse bir böceğe dönüştürüldüğü zamanki ölçüde yok edilmiş olacaktır…’ diyor. Burada çabucak şunu eklememiz gerekiyor: Spinoza’ya nazaran, bir insan da şayet bir meleğe dönüştürülürse bir cet dönüştürüldüğü zamanki ölçüde yok edilmiş olur. Fazilet, her canlının özgül güçlerinin ortaya konmasıdır. İnsan için fazilet, içinde en çok insanlaştığı durumdur.” Erich Fromm – Kendini Savunan İnsan

Fromm’un “insansallaşma”ya, “varlığını korumaya”, “yetenekli olduğu şey haline gelebilme”ye dair sözleri bende, Heidegger’in literatüre kattığı “dasein” (dasein = orada olan) yani “varlığının anlayışı içinde olan -dolayısıyla onun sorumluluğunu alan- bir varolan” olabilmenin farklı perspektiften yorumu üzere yankılandı.

Bir de bana izlenimci ressam Claude Monet’in şu kelamını hatırlattı: “I would like to paint the way a bird sings.” (bir kuşun ötmesi üzere fotoğraf yapabilmek isterim.)

İşte kendi yetenekli olduğun şey haline gelebilmek, kendi varlığının doyumuna varabileceğin bir yerde olabilmek, kendini en “insansallaşmış” hissettiğin durumlarda kalabilmek tam da bu türlü bir şey değil mi? Kuşlar cıvıl cıvıl öterek tabiatın müziğini söylerken, Monet de cıvıl cıvıl renkleriyle tabiatın fotoğrafını yapıyor. Ve olabileceği en düzgün şey haline geliyor, hayatının manasını yaratmayı başarıyor. Yeniden de demiyor ki, “bir kuşun ötüşü üzere fotoğraf yapıyorum.” Hala oraya ulaşabilmek için çabalıyor. Tahminen de Monet bunu biliyordu, bu serüvenin en hoş yanı yolda olmaktı…

Varoluşumuz müddetince, ulaşılabilen son bir yükseklik yok aslında; gidilen o yolda kendimizi daima tekrar inşa ediyoruz ve değerli olan süreç; kuş üzere ötebileceğimiz yere gidebilme uğraşımız. Diğerlerinin bizden istediklerini olmaya çalışmak değil, kendi istediğimizi olmaya çalışma gayretimiz.

Monet üzere büyük isimler uç örnekler elbette; hepimiz çok uygun bir ressam , sanatçı yahut bilim insanı olmak zorunda değiliz. Değerli olan kuşun ötüşü üzere resen, doğal bir formda hissedebileceğimiz, varlığımıza mana katabileceğimiz, kendimizi insanlaşmış hissedebileceğimiz bir şeyler yapmak, kendimiz için, “kendimiz gibi” bir şey olmaya çalışmak.

Resim: Claude Monet – The Cliff Walk at Pourville (1882)

Kaynak:Doktor Sitesi

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.