Hashimoto (kronik tiroidit) low level lazer tedavisi

0 35

Düşük güçlü lazer tedavisi uzun yıllardır otoimmün bir hastalık olan Romatoid artrit tedavisinde kullanılmaktadır. Tekrar düşük güçlü lazerin yapılan hayvan deneylerinde immünmodülatör (immün sistemi düzenleyen) bir tesire sahip olduğuda gösterilmiştir. Hayvanların tiroid bezlerine lazer gücü uygulandığında ise tiroid bezinin mikro kan deveranının arttığı ve üretilen tiroid hormon ölçüsünün yükseldiği gösterilmiştir.

Tüm bu deneyimlerden yola çıkarak Lazer tedavisinin otoimmün tiroid hastalığında (Hashimoto) immünmmodülatör ve antiinflamatuar tesirleri ile rejenerasyon (yenilenme) tesirinin olabileceği düşünülmüştür.

Birinci kez 2013 yılında Dr Höfling ve arkadaşları tarafından Hashimoto hastalığı olan bireylere düşük güçlü lazer tedavisi uygulanmıştır ve epey başarılı sonuçlar alınmıştır. Lazer tedavisi öncesinde yüksek dozda Tiroid hormon replasmanı alan hastaların büyük bir kısmı süreç sonrasında hormon tedavisinden kurtulmuştur. Kalan hastalarda ise lazer tedavisi öncesi kullanılan hormon dozu ortalama %60-70 seviyesinde azaltılabilmiştir. Tekrar tedavi sonrasında hastaların AntiTPO (Tiroid otoantikoru) titrelerinde düşme ve ultrason manzaralarında düzgünleşme tesbit edilmiştir.

Dr Höfling ve arkadaşlarının bu bulgularından sonra Hashimoto hastalığının tedavisinde klasik hormon replasman tedavisinden farklı olarak lazer tedavisi rejenerasyon (yenilenme- iyileşme) tesirleri ile öne çıkmaktadır.

Süreç epeyce kolay ,ağrısız bir halde uygulanabilmektedir. Bilinen rastgele olumsuz bir yan tesiri bulunmamaktadır.

Kaynak:Doktor Sitesi

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.