Hamilelerin birçok koronayı belirtisiz geçiriyor

0 76

Covid-19 enfeksiyonunun ileri yaştaki ve kronik rahatsızlığı olan bireylerde daha ağır seyrettiği bilinse de her yaş kümesinden bireyde olduğu üzere hamilelerde de tesirli olabileceğini söz eden Bayan Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Levent Özçer, hamilelerde Covid-19 enfeksiyonunun ateş, öksürük, boğaz ağrısı, kas ağrısı, yorgunluk üzere hafif semptomlardan zatürre, akut respiratuar distress sendromu, böbrek yetmezliği, çoklu organ yetmezliği üzere ileri ağır bakım muhtaçlığı doğuran ağır semptomlar formunda klinik belirti verebileceğini söyledi.

Ateş ve öksürük daha az

Covid geçiren hamilelerde, hamile olmayan Covid hastalarına nazaran daha az oranda ateş, öksürük ve nefes darlığı semptomları oluştuğunu kaydeden Op. Dr. Levent Özçer, şu bilgileri paylaştı:

“Yapılan araştırmalar sonucunda Covid olumlu olarak doğuma gelen hamilelerin yaklaşık yüzde 87,9’sinin asemptomatik iken yüzde 12.1’inde semptomatik olabildiği gösterilmiş. Asemptomatik hadiselerdeki hamilelerin semptomlarının şiddeti ise hamile olmayanlarla emsal çıkmıştır. Gebelikte maternal bağışıklık sisteminin bir ölçü baskılı olması, teneffüs mukozasında ödem, diyafram elevasyonu, oksijen tüketiminin fazla olması nedeniyle hamileler teneffüs yolu enfeksiyonlarına daha yatkındır ama elimizdeki aktüel datalara bakıldığında hamilelerde Covid-19 enfeksiyonu olağan popülasyonla karşılaştırıldığında klinik seyir açısından manalı bir fark saptanmamıştır.”

Burundan ya da ağız ve yutağa ilişkin bölgelerden alınan sürüntüde ‘revers transkriptaz polimeraz zincir tepkisi (RT-PCR)’ ile Covid-19 virüsünün saptanabildiğinin altını çizen Op. Dr. Levent Özçer, “Mümkünse alt teneffüs yollarından alınacak örneklerle virüsü saptama ihtimali daha yüksektir. ELISA ya da IgM/IgG saptayan süratli antikor testleri üzere serolojik testler de RT-PCR dışında kullanılan teşhis yöntemleridir” formunda konuştu.

Hamilelerde akciğer bulgularını pahalandırmak için ise akciğer grafisi ve düşük doz akciğer tomografisinin gerekli görüldüğü durumlarda kullanılabileceğini söyleyen Op. Dr. Levent Özçer, her iki tekniğin de batının kurşun plakalarla korunarak gebelikte kullanılabileceğini belirtti.

Hamilelerde hadiselerin yüzde 85’inde akut devirde akciğer bulguları olabileceğini, ağır olmayan olaylarda tomografide rastgele bir bulguya rastlanmayabileceğini vurgulayan Op. Dr. Levent Özçer, RT-PCR testi negatif olan kuşkulu hadiselerde tomografideki Covid-19 enfeksiyonunu düşündüren bulguların başka viral enfeksiyonlarda da bulunabileceği konusunun da unutulmaması gerektiğini tabir etti.

Op. Dr. Özçer, Covid-19 enfeksiyonundakine benzeri akciğer tomografi bulguları ile kendini gösteren hastalıklara karşı ayırıcı teşhis yapılması teklifinde bulundu.

Düşük riski ile ilgili bir ispat yok

Hastalığın çok yeni olması ve mevzuyla ilgili literatürün kısıtlı olması nedeniyle bilgilerin yetersiz olduğunu belirten Op. Dr. Levent Özçer, “Covid-19’lu hamilelerde düşük ya da erken gebelik kaybının arttığına dair rastgele bir bulgu yoktur. SARS ve MERS enfeksiyonlarının da düşük ve erken gebelik kaybı üzere komplikasyonlarla bağlantı içinde olmaması bu hipotezi güçlendirmektedir” biçiminde konuştu.

Op. Dr. Levent Özçer, sezaryen doğum planlanmış olup da Covid-19 müspet olduğu bilinen hamilelerde nasıl bir yol izlenmesi gerektiği konusunda ise şu bilgileri paylaştı:

“Bu hasta kümesinde şayet anne karnındaki bebeğin durumu, doğumun geciktirilmesi için bir mahzur teşkil etmiyorsa ve doğum inançlı bir biçimde ertelenebiliyorsa, hastanın gerek doğum esnasında ya da sonrasında sağlık çalışanına gerekse tekrar doğum sonrası devirde bebeğine olabilecek bulaştırıcılığı göz önünde bulundurarak doğum uygun bir vakte ertelenmelidir. Fakat belirtilen faktörler doğumun ertelenmesine müsaade vermiyorsa gerekli esirgeyici tedbirler sağlanarak doğum gerçekleştirilmelidir” dedi.

Kuşkulu ya da teşhis almış Covid-19 hamilelerin takibinin farklılık göstereceğini belirten Op. Dr. Levent Özçer, şunları söyledi:

“Şüpheli ya da muhtemel hadiseler izole odalarda, tanısı katılaşmış hadiseler ise negatif basınçlı odalarda takip edilmelidir ve bu tedavi 3. basamak hastanelerde yapılmalıdır. Birçok sağlık kuruluşunda negatif basınçlı oda sayısı az olduğundan bu üzere durumlarda kritik olan hastalar için ağır bakım ünitelerindeki negatif basınçlı odalar kullanılabilir. Sancı şikayeti ile başvuran kuşkulu Covid durumlarında ise hasta izole odaya alınmalı ve Covid semptomlarının varlığı ve şiddeti enfeksiyon uzmanını da içerecek formda multidisipliner olarak değerlendirilmelidir. Bu üzere durumlarda annenin ateş ölçümü, dakika teneffüs sayısı, ve oksijen satürasyonu takip edilmelidir. Fetüs ise daima elektronik fetal monitörizasyonla takip edilmelidir. Şayet faal doğum hareketi başlamışsa mümkünse hastanın takibi tıpkı izole odada devam etmelidir. Lakin takipler sırasında hastanın etkin doğum aksiyonunda olmadığı anlaşılırsa da hasta tekliflerle meskene gönderilebilir.”

Akut hastalık devrindeki bir hamilenin takip ve tedavisinin hamile olmayanlarla misal olduğunun altını çizen Op. Dr. Levent Özçer, “Ancak her ne kadar bugüne kadar Covid-19’un fetüs üzerine bariz bir tesiri gösterilmemiş olsa da, hastalığın doğal seyri ve gebelik üzerine tesirleri şimdi tam olarak bilinmemektedir” tabirlerini kullandı.

Op. Dr. Özçer, koronavirüs salgını boyunca gebelik takibinin hem annenin hem de çocuğun sıhhati açısından değer arz ettiğini ve gerekli tedbirler alınarak denetimlerin aksatılmaması gerektiğine dikkat çekerek kelamlarını noktaladı.

Kaynak: Kadinvekadin

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.