Çocuğum ilkokula hazır mı? 1. Sınıfa hazırlık

0 62

1. SINIFA HAZIRLIK

Sizlerin de bildiği üzere ilköğretim 1. sınıf, çocuklarımızın hayatında kıymetli bir devirdir. Çocuğun okul ve öğrenmeyle ilgili birinci tecrübeleri, okuldaki muvaffakiyetini, motivasyonunu ve kendine olan itimadını kıymetli derecede etkilemektedir. Çocuğun fizikî, zihinsel, toplumsal ve duygusal gelişimi açısından makul bir seviyeye gelmesi ve okulda kendisinden beklenilenleri başarılı bir formda yerine getirmesi ilköğretimde başarılı olmasının birinci adımıdır. Tüm bu gelişim alanlarında, kâfi olgunluğa ulaşmış bir çocuk kendisinden beklenenleri büyük oranda yerine getirebileceğinden okula ait olumlu his ve tavırlar geliştirecektir. Bu gelişim alanlarının rastgele birinde sorun yaşayan bir çocuk ise kendisinden beklenenleri yerine getirmekte zorlanacağı için, okula ve öğrenmeye karşı olumsuz hisler ve tavırlar geliştirebilecektir.

Çocukların ilköğretim devrinde başarılı olabilmesinde âlâ bir hazırlık sürecinin kuşkusuz büyük tesiri vardır. Bu hazırlık süreci çocukların aşağıda sıralanan hünerleri kazanmasını sağlamak hedefiyle yapılır. Bu marifetleri kazanan çocukların ilköğretim periyoduna hazır oldukları söylenebilir.

ZİHİNSEL GELİŞİM

Öncelikle çocuğun görsel ve işitsel olarak algılayabilmesi, algıladığını hafızada tutabilmesi değerlidir. Kolay neden sonuç ilgileri kurması, eşleştirme, gruplandırma ve sıralama yapabilmesi gerekmektedir. 1’den 10’a kadar sayıları bilmesi, obje kümeleriyle sayılar ortasında ilgi kurabilmesi ve objeleri kullanarak 1’den 10’a kadar toplama ve çıkarma yapabilmesi değerlidir. Son olarak 20’ye kadar ritmik olarak sayması zihinsel gelişim açısından gösterebileceği birtakım davranışlardır.

MOTOR GELİŞİM

Bedensel uyumunu sağlayabiliyor olması, gösterilen hareketleri yapabiliyor olması kıymetlidir. Çocuk bilhassa kalem tutup yazabilecek ince kas gelişimine sahip olmalıdır.

LİSAN GELİŞİMİ

Çocuklar okuma yazmaya başlamadan evvel konuşmayı ve dinlemeyi öğrenir. Lisan gelişimi, okuma yazmaya hazırlık için gereksinim duyulan en değerli hünerdir. Fikir ve konuşma birbiriyle ilişkilidir. Çocuk yönergeleri anlayabilmeli ve niyetlerini söz edebilmelidir. Olayları sırasıyla anlatabilmesi, kâfi söz hazinesine sahip olması, eş ve zıt kavramları biliyor olması değerlidir.

TOPLUMSAL VE DUYGUSAL GELİŞİM

Toplumsal ve duygusal gelişim manasında ilköğretime hazırlanan çocuğun öncelikli muhtaçlığı kendine itimat duyması, sorumluluk alabilmesi ve yaşıtlarıyla toplumsal ilgiler kurabilmesidir. Çocuğun, kendi başına hareket edebilmesi, kendini, hislerini ve sorunlarını tabir edebilmesi ilköğretim devrine ahenk sağlayabilmesi açısından kıymetlidir.

DİKKAT GELİŞİMİ

Dikkat, bir şeyi anlamak ya da başarmak için organizmanın uyanık ve hazır duruma geçmesidir. Kümeyle yapılan etkinliklerde sakin halde oturabilmenin, öğretmeni dinlemenin ve yönergelere uyabilmenin yanı sıra 10-15 dakika rastgele bir aktiflikle yalnız başına yoğunlaşabilme ilköğretime hazırlık açısından değerlidir.

Özetle, okuma yazma hünerinin gelişmesi için, çocukların lisan maharetlerinin, görsel ve işitsel algılarının, motor hünerlerinin, matematik marifetlerinin ve yönergeleri izleyebilme ve anlayabilme marifetlerinin gelişmesi kıymetlidir.

ÇOCUKLARINIZIN İLKÖĞRETİM DEVRİNE HAZIRLANMASINI DESTEKLEMEK EMELİYLE;

Çocukların okuma yazma ve mesken vazifesi sorumluluğunu alabilmesi için öncelikle okul öncesi periyotta kendisine ilişkin sorumluluklar üstlenmesi değerlidir. Bu nedenle, oyuncaklarını toplamak, kendi yemeğini yemek üzere yaşına uygun sorumlulukları alması için destekleyebilirsiniz.

Bol fotoğraflı öykü kitapları okuyabilirsiniz. Tabir edici lisanı geliştirmek hedefiyle, öyküleri eksik bırakarak kendisinin tamamlamasını isteyebilirsiniz.

Farklı fotoğraflar verip o fotoğrafla ilgili kıssa anlatmasını isteyebilirsiniz.

Çeşitli mevzularda sohbetler edip, söz hazinesinin gelişmesine katkı sağlayabilirsiniz.

Karşılaştığı olumsuz durumlarda, hislerini tabir etmesi konusunda destekleyebilirsiniz.

Farklı hususlar vererek bu bahislerde fotoğraf yapmasını ve yaptığı resmi size anlatmasını isteyebilirsiniz.

İnce kas gelişimini desteklemek maksadıyla, kuru boya yahut pastel boya kullanarak, boyama kitaplarında boyama yaptırabilirsiniz.

İnce motor gelişimini desteklemek maksadıyla ipe boncuk dizme, mandalları ipe takma üzere faaliyetler yapabilirsiniz.

Görsel algıyı ve dikkati geliştirmek gayesiyle, objeler ve fotoğraflar ortasındaki benzerlik ve farklılıkları bulma oyunu oynayabilirsiniz.

Sayı bilgisini geliştirmek hedefiyle meskende 20’ye kadar sayma, objelerle toplama yapma üzere etkinlikler yapabilirsiniz.

Yaz devri için vakit zaman konutta çizgi çalışmaları ve sayı yazma çalışmaları yapabilirsiniz.

1 ile 10 ortasında objelerle toplama ve çıkarma oyunları oynayabilirsiniz.

Kaynak:Doktor Sitesi

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.