Baş ağrısı nedir?

0 98

Ağrı fizyolojik, somut olarak ortaya konabilen, nörolojik bir sürecin sonucudur aslında. Evet ağrı, sıralı bir sürecin bozukluğu sonucunda oluşan bir algıdır. Bu nedenle hudut sisteminin rastgele bir düzeyindeki bozulma ağrıya neden olabilir. Bu nedenle her ağrı farklı bir nedene bağlı olabileceği düşünülerek değerlendirilmeli ve buna yönelik teşebbüs yapılmalıdır.

Baş ağrısı en sık görülen nörolojik bir hastalık kümesidir. Doktora gidilmediğinde sorun oluşturmayacak nedenler bir uçta hayati tehlike doğuracak nedenler bir uçta yer alır. Şanslıyız ki, baş ağrısının güzel seyirli nedenleri daha sıktır. Lakin, bizler, geri dönülmez, olumsuz sonuçların önüne geçmek hatta bunlara yol açmamak için öncelikle tehlikeli bir durumun varlığını gözden geçirmek zorundayız. Aslında, baş ağrısı olan bireylerdeki değişik yaklaşımı belirleyen temel özellikler; baş ağrısının karakteri, vakit içindeki seyri, eşlik eden diğer bir durumun var olup olmadığı ve nihayetinde hastanın nörolojik muayene bulgularıdır. Bu etapta, hikaye ve muayene bulguları ışığında, gereken tanısal tetkikler istenebilir. Çabucak her insan hayatı boyunca birden fazla kere baş ağrısı ile karşı karşıya kalmıştır. Bu nedenle hem kendi hem de etrafımızdaki insanların deneyimleri bizler için kıymetli olmaktadır. Yanlış bir algı, baş ağrısı varlığında çabucak bir beyin görüntülemesi (özellikle MR) istenmesidir. Sağlık kuruluşuna yalnızca bu nedenle sayısız müracaat yapılmaktadır. Fakat, beyin MR, yalnızca bir beyin fotoğrafıdır, bu fotoğraf olağan olsa bile şahıslar ortasında değişkenlik gösterecektir. Bu değişikliklerin klinik bir karşılığının olup olmadığını ise hastanın şikayeti ve muayene bulguları belirleyecektir. Bu nedenle, uygun kıymetlendirme olmaksızın görüntüleme de dahil rastgele bir tetkikin istenmesi, hem hastanın hem ülkenin para ve vakit kaybına neden olacaktır.

Migren, toplumda en sık görülen baş ağrısı hastalığıdır. Yani baş ağrısının bir nedenidir, tek baş ağrısı nedeni değildir. En sık görülmesi nedeniyle aslında en düzgün bildiğimiz bir hastalıktır ayrıyeten. En sıklıkla genç bayanlarda görülür, tabi bu erkeklerde görülmeyeceği manasına gelmez. Hastalığın en bariz özellikleri; zonklayıcı bir baş ağrısının ataklar halinde ortaya çıkması, yarım ya da tüm başta var olabilmesi, bulantı ve kusmanın varlığı, ağrı sırasında ışık ve sesten rahatsızlık duyulmasıdır. Migren tanısı için rastgele bir tetkike gerek yoktur, teşhis hastanın hikayesi ve muayene bulguları ile konmaktadır, lakin bazen öteki bir durumun varlığını dışlamak için laboratuvar tetkikleri gerekebilmektedir.

Migren tanısı sonrasındauygulanacak tedaviyi belirleyen durumlar; hastanın atak sırasında olup olmadığı ve tertipli tedavi gerektirip gerektirmediğidir. Lakin ne formda tedavi edilirse edilsin, migrenin genetik kökeni olan kronik bir hastalık olduğu hastaya söz edilmeli ve tedavi beklentisi buna nazaran düzenlenmelidir. Tedavideki temel gaye, hastanın ağrı sıklığı ve şiddetini en aza indirmek ve hayat kalitesindeki bozulmanın önüne geçmektir. Lakin vakit içinde migren baş ağrısının değişimi konusunda da hastaya bilgi verilmelidir. Tansiyon tipi baş ağrısı da migrenin yanı sıra sık görülen bir baş ağrısıdır. Nedeni tam olarak anlaşılamamakla birlikte, en muhtemel durumun kişinin ağrı eşiğinde azalma varlığı olduğu düşünülmektedir. Olağanda ağrı oluşturmayacak rastgele fizikî ya da ruhsal bir durum, ağrı eşiğindeki azalmaya bağlı olarak bu şahıslarda ağrıya neden olmaktadır. İsmindeki tansiyon bu ağrının yalnızca ruhsal olduğu üzere yanlış bir algıya neden olmaktadır. Gerilim ya da ruhsal durumların varlığı ağrı duyusunun oluşumunu kolaylaştırıcı hatta tetikleyici olabilmektedir, lakin tek nedeni değildir.

Özet olarak, baş ağrısı, kendi başına bir hastalık olmayıp bir hastalık kümesidir. Buna yol açan nedenler düzgünden berbata değerlendirilmeli ve buna uygun adımlar atılmalıdır.

Kaynak:Doktor Sitesi

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.