Atletlerde covıd-19 tesiri

0 99

COVID-19 , yaygın olarak teneffüs sistemi komplikasyonları ile ilişkilendirilmesine karşın, giderek artan bir biçimde kalp ve kardiyovasküler sistem üzerinde kıymetli bir tesir yarattığı düşünüldü. Bununla birlikte, son vakitlerde COVID-19’un kardiyovasküler sistem üzerindeki tesirine dikkat çekildi .

Miyokardit dahil öbür kardiyak anormallik , COVID-19 nedeniyle hastaneye yatırılan hastaların büyük bir kısmında tespit edildir.

Miyokarditin atletlerde ani meselelerle bağlı olduğu göz önüne alındığında, atletik ve epey faal bireylerde COVID-19’u takiben miyokardit riskine yola açabileceği belirtildi.

ABD ve Avrupa’daki birtakım sportmenler, birinci koronavirüs enfeksiyonlarından haftalar ila aylar sonra öksürük, taşikardi ve yorgunluk üzere kalıcı ve kalıcı semptomlar bildirildi.

Koronavirüsün akciğerlerde fibroza neden olarak organların esnekliğini kaybetmesine neden olabileceğinden buna bağlı olarak Akciğerler esnekliğini kaybettiği için atletlerin kardiyopulmoner fonksiyonlarını etkileyebileceği ihtimali üzerine duruldu.

Bu durum virüsün potansiyel uzun vadeli sonuçlarıyla ilgili çalışmaları teşvik etti.

Araştırmacılar, idmana geri dönebilmeleri için COVID-19 enfeksiyonu sonrası atletleri katmanlara ayırmada kardiyak değerlendirmenin aktifliğini belirlemeye çalıştı.

Ohio Eyalet Üniversitesi’nden Covid-19 geçiren 26 atlete kalp testi uygulandı. Test edilenlerin% 46’sı Covid-19 için hafif semptomatikti ve diğer% 54’ü asemptomatikti. Tüm laboratuvarları ve elektrokardiyogramları olağandı. Tekrar de, Kardiyak MRI (CMR) olarak bilinen çok daha ayrıntılı bir test kullanıldı % 46 sında kalp anormallikleri gösterildi ve % 15 miyokardit kriterlerini karşıladı .

Ocak 2021’de yayınlanan diğer bir çalışmada , kardiyak MRI, EEG ve kardiyak patolojinin serum belirteçlerini kullanarak COVID-19 müspet olan daha büyük bir sportmen kümesini Hafif ila orta şiddette yahut semptomsuz 145 yarışmacı, yaklaşık 15 gün boyunca müspet test sonuçları değerlendirildi. Sadece ikisinde miyokardit ile dengeli MRI bulguları vardı ve bu da müelliflerin COVID-19’u takiben görülme sıklığının daha evvel düşünülenden çok daha az yaygın olduğu sonucuna varmalarına yol açtı.

Vanderbilt Üniversitesi Tıp Merkezi’nden (VUMC) araştırmacılar, yayınlanan diğer bir çalışmada misal bir yaygınlık buldular. Takım, COVID-19 olumlu atletleri sağlıklı denetimler ve sağlıklı atletlerle karşılaştırdı ve müspet çıkanların yalnızca% 3’ünde miyokardit olduğunu buldu.

Kanada Kardiyovasküler Derneği / Kanada Kalp Ritmi Derneği, olumlu test yapan yahut kuşkulu Covid-19 hadisesi olan atletlerin, virüs semptomları olmadan yedi gün sonra kademeli olarak spora dönebileceklerini önerdi. Açıklamalarda atletin hiçbir semptomu yoksa spora dönmeden evvel rutin laboratuarlar, elektrokardiyogramlar yahut CMR önermediklerini vurguladı. CMR’deki anormalliklerin genellikle birkaç ay içinde çözüldüğüne işaret ettiler.

Sonuç olarak atletleri gereksiz yere korkutmamakla birlikte korumak ortasında bir istikrar kurmaya çalışılmıştır . Tüm bu bilgiler ışığında araştırmacılar pulmoner rehabilitasyonun kıymetine dikkat çekmiş ayrıyeten antrenmanların kademeli olarak eklenmesi gerektiğini bildirdiler.

Bununla birlikte aşağıda ki teklifler sıralanmıştır;

Hafif hastalıktan güzelleştikten sonra: Hedeflenen kardiyovasküler seanslardan evvel 1 hafta düşük düzeyde esneme ve güçlendirme

Çok hafif semptomlar: aktiviteyi yavaş yürüme yahut muadiliyle sınırlayın. Belirtiler kötüleşirse dinlenme müddetlerini artırın. Yüksek yoğunluklu idmandan kaçının

Kalıcı semptomlar (yorgunluk, öksürük, nefes darlığı, ateş gibi): semptomlar düzeldikten 2-3 hafta sonrasına kadar aktiviteyi azamî kalp atış hızının% 60’ı ile sonlandırın

Lenfopeni yahut gerekli oksijeni olan hastalar, antrenmana devam etmeden evvel teneffüs değerlendirmesine gereksinim duyar.

Kardiyak tutulumu olan hastalar, devam etmeden evvel kardiyak değerlendirmeye muhtaçlık duyar.

Kaynak:Doktor Sitesi

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.