Alzheimer hastalığı hakkında makale

0 79

Alzheimer hastalığı aslında çağımızın hastalığıdır. Hastalığın kendisi toplumda en sık görülen bunama nedenlerinden bir adedidir, başka sık görülen bunama nedeni ise damar tıkanıklığına bağlı olarak görülen unutkanlık hastalığıdır. Aslında alzheimer bir unutkanlık hastalığıdır. Bunama dediğimiz tablo bizim sıklıkla gördüğümüz unutkanlık ile muadil kıymetlendirilmektedir. Beynin hafıza dışında birçok farklı işlevi bulunmaktadır. Lakin bunamaya neden olan hastalıklar sıklıkla ve öncelikle hafızayı eykilediğinden ötürü unutkanlık hastalığı olarak tanımlanmaktadır. Alzheimer hastalığı temel olarak unutkanlık ile birlikte giden bir bunama nedenidir demiştik. Toplumda sık olarak görülürmektedir. Bu hastalığın, görülme sıklığını etkileyen en değerli parametre ise ilerleyen yaştır, yani alzheimer hastalığı, ilerleyen yaşla birlikte çok daha sık olarak görülmektedir. Burada pekala unutkanlık dışında öteki beyin işlevleri öğrenme, konuşma, yazma üzere başka işlevler etkilenmiyor mu tabi ki başka bütün beyin fonksiyonlarıda hafıza ile birlikte etkileniyor, lakin ön planda ve birinci olarak hafızanın etkilenmiş olması hastalığın ayırt edici özelliğidir. Burada hafızanında öncelikle kısa müddetli, yani yakın hafıza etkilenmektedir, hasta ve hasta yakınları tanım ederken, eskileri çok yeterli hatırlıyor hocam, bu hasta daha çok kısa devirde yakın vakitte olan olayları hatırlamakta zorluk yaşıyor, hatta sorduğu soruları tekrar tekrar soruyor biçiminde şikayetle karşı karşıya kalmaktayız.

Alzheimer hastalığı için aslında en kıymetli durum teşhis etabında yaşanmaktadır, hastalığın en kıymetli basamağı teşhis etabıdır. En başta şunu söylemiştik unutkanlık hastalığının yani bunamanın en sık görülen nedenlerinden biri alzheimer olmakla birlikte öbür bir nedende, beyindeki damar tıkanıklıklarıdır. Bu açıdan bakıldığında beyindeki damar tıkanıklıklarının engellenebilir bir hastalık olduğu göz önünde bulundurularak bilhassa hastada bu durumun varlığı sorgulanmalı, buna yönelik tetkikler yapılmalıdır. Zira beyinde damar tıkanıklığının neden olduğu unutkanlık, en azından geri dönüşebilir olmasa bile, en azından durdurulabilir hastalık olmasına karşı alzheimer hastalığında beyindeki hücre kaybı bilhassa beynin hafıza merkezindeki hücre kaybı geri dönüşsüz olmakta ve birden fazla vakit tedavi ile bile olsa durdurulamaz özellik taşımaktadır.

Alzheimer tanısı konduktan sonraki süreçte ne yapılabilir?

Öncelikle hastalığın evrelenmesi yapılmalıdır, Buna yönelik olarak hasta ve hasta yakınları bilgilendirilmelidir. Bu bilgilendirme sağlandıktan sonra hastaya gerekli öneliler ve yakınlarına gerekli tedbirlerde bulunulmalıdır. Alzheimer hastalığı tanısı konduktan sonraki basamakta uygulanacak tedavi aslında külliyen semptomatik tedavi olmaktadır. Yani semptomatik tedavi hastanın şikayetlerine yönelik olmakta, hasta yakınlarının hasta bakımının kolaylaştırıcı özellikler taşımaktadır.

Yani alzheimer hastalığı günümüz tedavi seçenekleri ile bile olsa tedavi edilebilir bir hastalık değildir. Önümüz süreçte tedaviye yönelik çalışmalar yapılmakla birlikte bu çalışma sonuçları şimdi yüz güldürücü değildir. Lakin alzheimer hastalığında teşhis etabından sonra bir öteki kıymetli etap ise hastalığın daha gelişmeden evvelki süreçte, buna katkı sağlayabilecek yada hastalığın seyrini değiştirebilecek tedbirlerin alınabiliyor olmasıdır. Mesela alzheimer hastalığı, beyin damar tıkanıklığı olan hastalarda daha fazla sıklıkla görüldüğü saptanmıştır. Ayrıyeten psikiyatrik hastalığın varlı yani depresyon hikayesinin varlığı alzheimer hastalığının sıklığını arttıran bir durum olarak gözlenmiştir. Hipertansiyonu âlâ denetim altında tutulamayan hastalarda alzheimer hastalığının daha sık gözlendiği görülmüştür. Bu nedenle bu tıp risk faktörlerinin hayli aza indirilmesi, mümkünse denetim altına alınması gerekmektedir.

Hastalığın teşhis ve tedavi basamağındaki yaklaşımlarından sonra vereceğimiz genel bildiri şu olmalıdır; alzheimer hastalığı bunamanın tek nedeni değildir, en sık görülen iki nedeninden bir adedidir. Bir başkası, bilhassa geri dönüşülebilir damar tıkanıklığının neden olduğu bunama tablosudur ki alzheimer hastalığının varlığında bizler açısından daha büyük ehemmiyet taşımaktadır, tedavi ile en azından durdurulabilir bir özellik taşımaktadır.

Alzheimer hatalığının tanısı konduktan sonraki süreçte ise hastaların bilmesi gereken ve yakınlarının bilhassa bilmesi gereken, hastalığın hali hazırda şimdiki tedavi teknikleri ile tedavisi mümkün olmadığıdır. Bu emelle uygulanan tedavi seçenekleri hayli deneysel tedavi seçenekleridir, hastalarda ve yakınlarından maddi ve vakit kaybına yol açmaktan öteye sonuçlara yol açmayacaktır.

Bu nedenle son olarak şunu söyleyebiliriz; alzheimer hastalığı ortalama hayat mühletinin uzaması ile birlikte daha sık gözleneceği görülen, beklenen bir bunama nedenidir diyebiliriz. Çağımızın hastalığı olarak isimlendirebiliriz.

Kaynak:Doktor Sitesi

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.